WordPress Developer

Wordpress Developer


Wordpress là hệ thống quản trị nội dung được khuyến khích dùng và có khả năng đáp ứng được những yêu cầu chuyên biệt của cá nhân/ doanh nghiệp. Đây là nền tảng đơn giản, linh hoạt, có thể được mở rộng và phổ biến nhất hiện nay. Với hệ thống này, cá nhân hoặc doanh nghiệp có thể tùy chỉnh theo các nội dung kỹ thuật số theo form đa dạng và quản lý hiệu quả việc sử dụng những nội dung này. Ngoài ra, chúng tôi có thể dễ dàng chỉnh sửa, nâng cấp và cập nhật website WordPress theo yêu cầu.

Quick Contact

* These fields are required.

Chúng tôi chuyên về:

  • Chúng tôi cung cấp website WordPress với đầy đủ các tiêu chí về chất lượng, hiệu quả, và tính linh hoạt.
  • Chúng tôi phát triển website tùy chỉnh dựa trên yêu cầu của khách hàng dựa trên việc thiết lập cấu hình, cài đặt các plug-in, tạo điều kiện thuận tiện cho khách hàng quản trị về nội dung.
  • Chúng tôi cũng cung cấp dịch vị kiểm tra an ninh mạng, cài đặt WordPress MU, thiết kế trang WordPress, dịch vụ hosting và SEO WordPress.
  • Chúng tôi cung cấp xây dựng ứng dụng web theo yêu cầu, thiết kế theo yêu cầu và phát triển plug-ins trên WordPress theo yêu cầu.