Thiết kế trang giới thiệu (landing page)


Việc thiết kế xây dựng trang landing page thân thiện từ hình ảnh đến cấu trúc sẽ giúp bạn tối ưu được hiệu quả quảng cáo, tối ưu các vị trí quảng cáo nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng đến với các sản phẩm/ dịch vụ mới, giảm thiểu tỷ lệ thoát khỏi trang (bounce rates).

Landing page đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng mới thông qua việc kêu gọi khách hàng hành động (call to action), đồng thời là nơi đón nhận nguồn lưu lượng khách hàng tiềm năng đổ về từ việc quảng cáo, đem lại giá trị lớn trong kinh doanh. Chính vì vậy, hãy đầu tư để có được một trang landing page thật chỉnh chu, trước khi bạn tiến hành chiến dịch quảng cáo.

Quick Contact

* These fields are required.

Các dịch vụ landing page chúng tôi thực hiện bao gồm:

  • Thiết kế và tối ưu trang landing page.
  • Tối ưu trang landing page.
  • Thiết kế trang landing page.
  • Landing page thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng.
  • Dịch vụ đưa ra ý tưởng sáng tạo cho trang landing page.
  • Dịch vụ xây dựng trang landing page.
  • Trang landing page giới thiệu dịch vụ kinh doanh.